Image Map

Hvornår er det påske?

I 2017 er det påske fra skærtorsdag den 13. april til 2. påskedag mandag den 17. april.

Mange skolebørn holder påskeferie allerede fra mandag den 10. april, men påskens helligdage ligger først fra skærtorsdag til 2. påskedag.

Hvad skete der i påsken?

  • Skærtorsdag: Jesus spiser det sidste måltid sammen med sine disciple (Den sidste nadver).
  • Langfredag: Jesus bliver korsfæstet og dør.
  • Påskedag: Maria Magdalene opdager at Jesus er genopstået.
  • 2. påskedag: Disciplene møder den genopstandne Jesus.

Hvornår falder påsken?

Påsken falder altid på forskellige tidspunkter fra år til år, men altid i perioden 22. marts til 25. april.

Det gør den, fordi påskesøndag regnes som den første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Forårsjævndøgn er altid 21. marts og er døgnet hvor dag og nat har samme længde.

I 2018 er første fuldmåne, efter 21. marts, den 31. marts og derfor er ligger påsken i 2018 på følgende dage:
  • Skærtorsdag den 29. marts
  • Langfredag den 30. marts
  • Påskedag den 1. april
  • 2. påskedag den 2. april.