Klik & hent efter 1 time

Byt i butik

Prismatch

Mangler du nyt til boligen? Shop Amok her
Søg varer og brands

Persondatapolitik for Imerco A/S

1. Indledning

1.1 Denne persondatapolitik (herefter benævnt ”Politikken”) beskriver, hvordan Imerco A/S (herefter benævnt ”os”, ”vi” eller ”vores”) indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med køb af services, medlemskab, produkter eller generel brug af vores hjemmeside.

1.2 Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (herefter benævnt ”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.

2. Typer af personoplysninger som behandles

2.1 Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mail, adgangskode, brugernavn, købshistorik, fakturerings- og bogføringsbilag, regning status (saldo, kundepoint el.), oplysninger til tracking af forsendelse (eksempelvis tracking-nr.), alder, Facebook data til log-in, Google data til log-in, IP-adresse, oplysninger fra sociale medier, der er offentlig tilgængelige og relevante, kundenummer. Imerco har brug for visse personoplysninger for at kunne handle med dig og levere varer, nyheder og andre tjenester til dig.

Imerco registrerer og behandler derfor personoplysninger om dig, som du selv afgiver, eksempelvis når du:

• foretager et varekøb i Imercos webshop

• tilmelder dig et nyhedsbrev

• deltager i en konkurrence

• sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback, eller

• i øvrigt giver personoplysninger til os via Imerco.dk eller på anden måde

De oplysninger, vi indsamler og behandler i den sammenhæng, er primært:

• Navn

• Adresse

• Telefonnummer

• E-mailadresse

Når du returnerer varer, registrerer vi følgende oplysninger om dig:

• Navn

• Adresse

• Telefonnummer

ImercoPlus

Hvis du melder dig ind i ImercoPlus, har vi brug for lidt flere oplysninger for at kunne administrere dit medlemskab og give dig en bedre service.

Vi registrerer og behandler således:

• de personoplysninger, som du afgiver ved oprettelse eller efterfølgende opdatering af din ImercoPlus-profil (navn, adresse til brug for forsendelse af varer, telefonnummer, e-mailadresse og fødselsdato)

• oplysninger om dine køb hos Imerco (købshistorik)

• oplysninger om aktivitet i Imercos nyhedsbreve samt din aktivitet på Imerco.dk.

• Google data til login

• Facebook data til login

• Kundenummer

Imerco opbevarer ikke informationer om dine betalingsmidler, for eksempel kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

2.2 Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.

3. Formål med behandlingen af personoplysninger

3.1 Vi behandler kun dine personoplysninger til legitime formål i overensstemmelse med GDPR. Personoplysningerne kan alt efter omstændighederne behandles til følgende formål:

a) At besvare forespørgsler og/eller klager fra brugere, kunder eller medlemmer.

b) At levere servicemeddelelser og information til brugere, kunder eller medlemmer.

c) At sende direkte markedsføring til brugere, kunder eller medlemmer (såsom e-mails, MMS, direkte meddelelser på sociale medier osv.).

d) At sende nyhedsbreve via e-mail.

e) For at kunne administrere kundeklub eller medlemskab hos os.

f) For at kunne give support og servicemeddelelser, herunder besvare spørgsmål eller klager og sende opdateringer om vores produkter og services.

g) For at kunne levere eller tilbyde de services eller produkter og/eller salgstilbud, som vi udbyder.

h) For at opbevare personoplysninger i det omfang, det er et krav i henhold til gældende lovgivning, herunder blandt andet opbevaring af regnskabs- og bogholderibilag i overensstemmelse med gældende lovgivning.

i) For at forbedre vores produkter, services eller hjemmeside.

4. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

4.1 Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:

a) Hvis vi har bedt om dit samtykke til behandling af nogle konkrete personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for de konkrete personoplysninger dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a. Samtykket kan altid trækkes tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne Politik, og hvis samtykket trækkes tilbage, slettes personoplysningerne, der behandles på grundlag af samtykket, medmindre de kan eller skal behandles for eksempel for at overholde en retlig forpligtelse.

b) Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med den registrerede person, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b, første led.

c) Behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, litra b, sidste led.

d) Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f.

e) Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c.

4.2 Vi foretager i tillæg til ovenstående behandlinger i nogle tilfælde behandling af personoplysningerne ved samkøring af indhentede personoplysninger med personhenførbare Cookiedata eller andre personoplysninger fra tredjemand. Inden vi foretager denne behandling, indhenter vi samtykke hertil. Vi behandler disse oplysninger med følgende formål for øje: at samkøre ImercoPlus medlemmers e-mailadresser med Facebook mhp. markedsføring af Imerco på Facebook.

4.3 Vi foretager i tillæg til ovenstående i analysering af personlige præferencer, adfærd og holdninger ved profilering med efterfølgende direkte målretning for øje (fx reklamer).

Inden vi foretager en sådan behandling, indhenter vi samtykke hertil, medmindre vi foretager analysen med specifik lovhjemmel fra et EU-medlemsland. Vi foretager sådan analyse med følgende formål for øje: at øge relevansen af den direkte markedsføring.

4.4 Vi foretager følgende behandling: Hvis vi sender direkte markedsføring til dig, herunder via e-mail, vil vi bede om dit forudgående samtykke i overensstemmelse med

de gældende regler I markedsføringsloven.

5. Videregivelse og overførsel af personoplysninger

5.1 Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det, herunder når det er relevant og på din og/eller den dataansvarliges eventuelle konkrete anmodning herom.

5.2 Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere fra EU/EØS:

a) Databehandlere

5.3 Vi bruger generelt forskellige eksterne og professionelle organisationer som leverandører og samarbejdspartnere til at levere eller assistere os med at levere vores services og produkter. De eksterne organisationer vil ikke modtage eller behandle personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er databehandlere for os, sker deres behandling af personoplysninger altid i henhold til en databehandleraftale, som opfylder lovgivningens krav hertil. Hvis de eksterne organisationer eller

samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelse eller persondatapolitik, som de eksterne organisationer vil gøre opmærksom på, medmindre lovgivningen foreskriver andet.

5.4 Vi overfører ikke personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden for EU/EØS, medmindre det på din konkrete anmodning er nødvendigt.

6. Sletning og opbevaring af personoplysninger

6.1 Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for dokumentation af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser. Hvis du melder dig ind i ImercoPlus, opbevares dine personoplysninger, så længe du opretholder dit medlemskab af ImercoPlus. Ved spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på den emailadresse, du finder nederst i denne Politik.

7. Rettigheder for registrerede personer

7.1 Registrerede personer har en række rettigheder, som vi kan hjælpe med. Hvis man som registreret person vil gøre brug af sine rettigheder, skal vedkommende kontakte os.

Rettigheder omfatter følgende:

7.1.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Registrerede personer har ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om vedkommende, samt en række yderligere oplysninger.

7.1.2 Ret til berigtigelse (rettelse): Registrerede personer har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet.

7.1.3 Ret til sletning: I særlige tilfælde har registrerede personer ret til at få slettet oplysninger om sig selv, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

7.1.4 Ret til begrænsning af behandling: Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis en registreret person har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

7.1.5 Ret til indsigelse: Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af vedkommendes personoplysninger. Der kan også gøres indsigelse mod behandling af oplysninger til direkte markedsføring.

7.1.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

7.2 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, bedes du bruge de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne Politik. Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som en registreret person. Hvis du på trods af vores bestræbelser ønsker at indgive en klage, kan du gøre det ved at kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

8. Ændringer til denne politik

8.1 Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik. Hvis vi ændrer Politikken, ændrer vi datoen og versionen nederst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil vi give besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside, e-mail eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

9. Kontakt

9.1 Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller flere rettigheder, kan vi kontaktes på [email protected]

Dette er version 6, som sidst er opdateret den 18.11.2021 15:58