Medlemsvilkår

Medlemsvilkår for Imerco+ gældende fra og med 16. maj 2018

1. Medlemsfordele

Som medlem af Imerco+ får du en række fordele:

7% i bonuspoint* – uanset om du handler i butik eller på Imerco.dk
1 bonuspoint = 1 kr.
Du kan bruge dine bonuspoint på lige præcis det, du ønsker i alle vores butikker
Medlemstilbud med særligt gode priser 
Gratis levering ved udsolgte varer i butik**
Vi gemmer dine kvitteringer elektronisk på Imerco.dk
Mails med tilbud, nyheder, tips og idéer
VIP-arrangementer
Oprettelse af ønskeliste på Imerco.dk eller i butik

*Der optjenes ikke bonuspoint på nedsatte varer, køb af gavekort samt ved køb betalt med bonuspoint eller Forbrugsforeningskort. **Foretag din bestilling i butikken, så sørger vi for gratis levering til butik, GLS Pakkeshop, GLS erhvervsadresse eller PostNord Pakkeboks, såfremt varen er på lager på Imerco.dk. Gælder ikke ved køb af større og tungere varer leveret med fragtmand.


2. Oprettelse af medlemskab

Oprettelse af Imerco+ medlemskab sker via Imerco.dk eller ved henvendelse til personalet i en af Imercos butikker.

Som medlem af Imerco+ optages alene privatpersoner, som er over 18 år, og som tilmelder sig i overensstemmelse med disse medlemsvilkår. Det er ikke muligt for virksomheder at være medlem, og Imerco+ medlemskortet kan kun anvendes ved privatkøb.

Ved oprettelse af medlemskab skal der oplyses en gyldig e-mail adresse. 

Når medlemskab er oprettet, kan der oprettes en personlig adgangskode til medlemmets Imerco+ profil på Imerco.dk. 

Der er ingen omkostninger forbundet med oprettelse af medlemskab.


3. Medlemskortet

Ethvert medlem af Imerco+ kan få udleveret et medlemskort i en af Imercos butikker, uanset om medlemskabet er oprettet i en butik eller på Imerco.dk. Ved oprettelse i butik sker udleveringen af kortet samtidig med oprettelsen. Ved oprettelse via Imerco.dk sker udleveringen efterfølgende ved henvendelse til personalet i en af Imercos butikker.

For at få adgang til medlemsfordelene, skal medlemskortet forevises eller det telefonnummer, der er tilknyttet Imerco+ medlemskabet, oplyses, hver gang der handles i en af Imercos butikker. På Imerco.dk skal der logges ind ved brug af e-mail og personlig adgangskode.

En medlemsprofil kan have op til 4 medlemskort tilknyttet. En profil kan dog kun have tilknyttet én folkeregisteradresse. Såfremt der er udstedt flere medlemskort til den samme profil, skal indehaverne af de pågældende medlemskort have samme folkeregisteradresse. Kortene optjener point på samme profil. Det er kun nødvendigt at medbringe ét kort for at bruge alle optjente point.

Tab af medlemskort skal anmeldes i en Imerco butik. Der udstedes i så fald et nyt medlemskort.

Medlemskortet er gyldigt indtil udmeldelse. 


4. Optjening af bonuspoint

Der optjenes bonuspoint i Imercos butikker ved fremvisning af gyldigt medlemskort eller oplysning af det telefonnummer, der er tilknyttet medlemskabet. Der optjenes bonuspoint på Imerco.dk, såfremt der er logget ind på medlemmets Imerco+ profil ved brug af e-mail og personlig adgangskode.

Der optjenes bonuspoint svarende til 7 % af det beløb, der købes varer for. Der optjenes dog ikke bonuspoint på nedsatte varer, varer med mængderabat eller mix-rabat, køb af gavekort samt ved køb betalt med bonuspoint eller Forbrugsforeningskort. Optjening af bonuspoint kan ikke kombineres med andre fordels- eller indkøbsprogrammer – fx Forbrugsforeningen.

Efterfølgende registrering af bonuspoint er ikke muligt, og det er medlemmets eget ansvar at sikre, at der opnås bonuspoint i forbindelse med handler.

Optjente bonuspoint vil gå ind på den medlemskonto, der er knyttet til medlemmets profil, når retur- og bytteperioden er udløbet. Det er typisk 31 dage efter, at pointene er optjent, og forudsat at den eller de varer, som bonuspointene er optjent på, ikke i mellemtiden er blevet returneret.

1 bonuspoint har en værdi af 1 kr. Der kan maksimalt optjenes bonuspoint til en værdi af 2.999 kr.

Et medlem kan til enhver tid få oplysning om aktuel pointsaldo ved forespørgsel og fremvisning af medlemskort eller oplysning af telefonnummer i butik, eller ved at logge ind på Imerco+ profilen på Imerco.dk.


5. Brug af bonuspoint

Bonuspoint kan benyttes til betaling ved køb af varer i alle Imercos butikker, mod fremvisning af gyldigt medlemskort eller oplysning af telefonnummer.

Bonuspoint kan ikke benyttes til betaling af varer ved køb på Imerco.dk.

Optjente bonuspoint kan først benyttes til betaling, når der er optjent minimum 75 bonuspoint. Kravet om minimum 75 bonuspoint er kontinuerligt og vil derfor skulle opfyldes ved enhver betaling med bonuspoint. 

Bonuspoint kan ikke sælges, overdrages eller bruges uden for Imercos butikker.

Betaling ved brug af bonuspoint kan ikke kombineres med andre fordels- eller indkøbsprogrammer, herunder eksempelvis Forbrugsforeningen.


6. Udløb og udbetaling af bonuspoint

Optjente bonuspoint udløber 2 år fra den dato, de er optjent. Udløbne bonuspoint bortfalder automatisk og uden yderligere varsel eller kompensation. 

Optjente bonuspoint kan indtil udløbsdatoen efter anmodning udbetales kontant mod betaling af et gebyr på 70 kr. Udbetaling af bonuspoint kan alene ske ved henvendelse til

kundeservice@imerco.dk.7. Ønskelisten

Medlemskab af Imerco+ giver en eksklusiv mulighed for at oprette en ønskeliste i forbindelse med afholdelse af en begivenhed, eksempelvis bryllup, barnedåb eller fødselsdag.

Såfremt varerne på ønskelisten købes af en tredjemand, som selv er Imerco+ medlem, optjener dette andet Imerco+ medlem ordinære bonuspoint til sig selv såfremt betingelserne for optjening af bonuspoint er opfyldt.

Indehaveren af ønskelisten kan ikke optjene bonuspoint til sig selv ved selv at købe varer ved brug af egen ønskeliste. Overtrædelse eller forsøg på omgåelse heraf vil udgøre en væsentlig overtrædelse af medlemsvilkårene, og medlemmet må i så fald forvente en ophævelse af medlemskabet, jf. hertil pkt. 10.

Ved oprettelse af en ønskeliste tildeles ønskelisten et unikt ID-nummer. Det er en forudsætning for optjening af bonuspoint, at køb af varer registreres under henvisning til dette ID-nummer i forbindelse med købet. Der kan ikke ske efterfølgende registrering.

Læs mere om oprettelse og brug af ønskelisten her.

Efter afholdelsen af den begivenhed, som ønskelisten er oprettet til, udregner Imerco A/S, hvor meget der er købt for på ønskelisten. Imerco A/S udsteder herefter et gavekort til ønskelistens indehaver på 10% af det samlede gavekøb på ønskelisten. Gavekortet sendes til den postadresse, som ønskelistens indehaver har oplyst på sin Imerco+ profil. 

For gavekortet gælder de vilkår, der fremgår af Imerco A/S’ til enhver tid gældende vilkår for gavekort.


8. Markedsføringssamtykke

Ved afgivelse af markedsføringssamtykke giver medlemmet accept til, at Imerco A/S kan sende e-mails eller anden elektronisk kommunikation, herunder SMS og MMS, med information om nye produkter, medlemstilbud, konkurrencer, aktuelle tilbud, tips og ideer.

Medlemmet kan til enhver tid tilbagekalde et afgivet markedsføringssamtykke på medlemmets Imerco+ profil eller ved at klikke på linket i bunden af modtagne e-mails fra Imerco+. 


9. Personoplysninger

Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Imerco A/S respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger, og Imerco A/S er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af personoplysninger. Imerco A/S registrerer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor.

Imerco A/S registrerer og behandler de personoplysninger, som et medlem selv har oplyst ved oprettelse eller efterfølgende opdatering af medlemmets Imerco+ profil.

Derudover registreres medlemmets køb hos Imerco A/S, såfremt købet sker i en butik ved forevisning af medlemskort eller på Imerco.dk med brug af Imerco+ login. Endvidere registreres, hvordan medlemmet reagerer på Imercos nyhedsbreve samt medlemmets aktivitet på Imerco.dk. 

Ved tilmelding til Imerco+ og opretholdelse af medlemskab samtykker medlemmet således i, at Imerco A/S behandler medlemmets personoplysninger, herunder at Imerco A/S:

registrerer de personoplysninger, medlemmet giver i forbindelse med tilmelding til Imerco+ og efterfølgende opdatering af medlemmets profil
registrerer oplysninger om de køb, medlemmet foretager i butikker og Imerco.dk
registrerer medlemmets aktivitet ved Imercos nyhedsbreve samt medlemmets aktivitet på Imerco.dk 
registrerer gaveønsker, dato for afholdelse samt type af begivenhed ved oprettelse af ønskeliste
kan overlade de registrerede oplysninger i krypteret form til Imerco A/S databehandlere, herunder eksempelvis Google og Facebook, for at disse kan give relevante og målrettede tilbud om Imercos produkter på deres platforme i markedsføringsøjemed.

Imerco A/S sælger, overdrager eller på anden måde videregiver ikke medlemmets personoplysninger til tredjepart. Dine personoplysninger kan dog blive overladt til vores samarbejdspartnere, som i så fald behandler dine personoplysninger på vores vegne og efter vores konkrete og formålsbegrænsede instruks (en såkaldt databehandler).

Formålet med registreringen og behandlingen af personoplysninger er at:

kunne administrere medlemskabet
kunne give medlemmet en bedre service, eksempelvis ved at gemme kvitteringer på medlemmets registrerede køb, så Imerco nemmere kan hjælpe med eventuelle reklamationer og varebytte
kunne give medlemmet mere målrettede tilbud baseret på medlemmets tidligere køb og interesser
kunne hjælpe med at formidle gaveønsker fra Imerco til medlemmets gæster ved begivenheder
opnå generel viden om forbrugeradfærd med henblik på at udvikle og forbedre butikker, varesortiment og tilbud, udarbejdelse af markedsanalyser, dog ikke bestående af personhenførbare informationer. 

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er medlemmets samtykke.

Personoplysninger opbevares så længe medlemmet opretholder sit medlemskab af Imerco+. Personoplysninger opbevares i Danmark.

Ethvert medlem har til enhver tid ret til at:

få oplyst, hvilke personoplysninger, Imerco A/S har registreret om medlemmet
få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger
få overflyttet sine registrerede personoplysninger til tredjemand
bede om at få slettet alle personoplysninger.

Ethvert medlem kan til enhver tid trække samtykke til behandling af personoplysninger hos Imerco A/S tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den hidtidige behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen heraf.

Anmodning om sletning af personoplysninger og tilbagetrækning af samtykke til behandling af personoplysninger sidestilles med en udmeldelse. Der henvises i den forbindelse til pkt. 11.

Den dataansvarlige er

Imerco A/S
Smedeholm 16
2730 Herlev
CVR. nr.: 26 57 25 17

Ethvert spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedr. persondata skal ske skriftligt til kundeservice på persondata@imerco.dk.

Klage over Imerco A/S’ behandling af personoplysninger kan rettes til

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K

dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk

Imerco A/S er en del af M. Goldschmidt Holding A/S koncernen, og Imerco A/S er derfor omfattet af koncernens databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer):

DPO Frederik Lauritzen
M. Goldschmidt Holding A/S
Grønningen 25
1270 København K
Telefon 33630900
E-mail: dpo@mgh.dk

10. Overtrædelse af vilkår, ansvar og hæftelse

 
Medlemmer af Imerco+ er forpligtet til at holde sig bekendt med de gældende vilkår for medlemskabet. De til enhver tid gældende medlemsvilkår vil fremgå af Imerco.dk.

I tilfælde af overtrædelse af medlemsvilkårene tager Imerco A/S forbehold for at ophæve Imerco+ medlemskab uden yderligere varsel eller kompensation for eventuelle optjente bonuspoint. 

Medlemmer af Imerco+ er til enhver tid selv ansvarlig for brugen af medlemskortet, og Imerco A/S kan ikke stilles til ansvar for uautoriseret brug af medlemskort og bonuspoint.

11. Udmeldelse 

Udmeldelse af Imerco+ kan ske ved at sende en e-mail herom til plus@imerco.dk 

Ved udmeldelse slettes medlemmets profil i sin helhed. Medlemskortet deaktiveres, og eventuelt opsparede og uudnyttede bonuspoint slettes uden kompensation.


12. Ændringer af medlemsvilkår

Imerco A/S forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre i medlemsvilkå-rene, herunder medlemsfordelene.

Væsentlige ændringer varsles dog minimum 30 dage forinden via Imerco.dk og pr. e-mail til medlemmerne.

De til enhver tid gældende medlemsvilkår vil fremgå af Imerco.dk.


13. Udbyder

Imerco+ medlemskabet udstedes og administreres af

Imerco A/S
Smedeholm 16
2730 Herlev
CVR. nr.: 26 57 25 17

Ethvert spørgsmål og enhver henvendelse i øvrigt vedr. Imerco+ skal ske skriftligt til kundeservice på plus@imerco.dk.

 

 

Revideret 16. april 2018.